машин зургийн бүх нийтийн холболтыг барьж байгуулах