чулуулгийн олборлолт нийт үйлдвэрлэлийн цогцолбор юм