геологи хайгуулын болон ашигт малтмалын боловсруулалт хязгаарлагдмал