авто замын барилгын ажилд үзүүлэх нөлөөллийн бутлуур