алт боловсруулах үйлдвэрийн олборлолтын сурталчилгаа