эрдэс боловсруулах үйлдвэр механикийн инженер ярилцлагын асуулт