хаягдал боловсруулах үйлдвэрт нарийн хромын нөхөн сэргээлт хийх