хиймэл элсэн үйлдвэрлэл үйлдвэрлэхэд ямар үнэтэй вэ