нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмжийг худалдах зорилгоор ашигласан